select language: pl
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

The Doctoral College

You are here: Home > Sociology > Schedule

image: Schedule

Class schedule for the summer semester:

 PLAN ZAJĘĆ – SZKOŁA DOKTORSKA KOLEGIUM SOCJOLOGII STUDIA STACJONARNE III Stopnia ROK 1 SEMESTR letni  2020/2021

CLASS PLAN - DOCTORAL SCHOOL COLLEGE OF SOCIOLOGY STATIONARY STUDIES III degree YEAR 1 Summer SEMESTER 2020/2021

Godz./ Time frame

PONIEDZIAŁEK/ Monday

WTOREK/ Tuesday

CZWARTEK/ Thursday

8.00 – 9.30

Pozyskiwanie środków na badania naukowe i zarządzanie projektami społecznymi /  Applying for research grants and managing research rrojects 14h

Dr hab. Prof. UWr Adam Mrozowicki

08.03.2021 2h

29.03.2021 2h

26.04.2021 3h

24.05.2021 3h

07.06.2021 3h

 

 

 

 

 

 

9.45-11.15

 

 

 

 

 

Przygotowanie projektu  badawczego II / Research design II 14h

dr hab. prof. UWr Mateusz Błaszczyk

start  25.02.2021

20.05.2021 Kluczowe koncepcje socjologii najnowszej (wykład) / Key concepts of contemporary sociolgy (wykład) 2h

dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki

27.05.2021 Kluczowe koncepcje socjologii najnowszej (wykład) / Key concepts of contemporary sociolgy (wykład) 2h

dr Irena Szlachcic

11.30-13.00

Teaching In Higher Education 20h

dr Kamil Błaszczyński

start 01.03.2021

zajęcia ogólnouniwersyteckie/

general university classes

 

 

 13.04.2021 Kluczowe koncepcje socjologii najnowszej (wykład) / Key concepts of contemporary sociolgy (wykład) 2h

dr Łukasz Moll

 

 

 

Metodyka badań społecznych / methods of social research  14h

dr hab. Barbara Pabjan

start 25.02.2021

16.03.2021 Kluczowe koncepcje socjologii najnowszej (wykład) / Key concepts of contemporary sociolgy (wykład) 2h

dr Michał Cebula

 

13.45-15.15

.

 

 

Teaching in higher education 10h

dr Piotr Pieńkowski

start 04.03.2021

zajęcia ogólnouniwersyteckie / general university classes

15.30 – 17.00

 

 

 

10.06.2021 Kluczowe koncepcje socjologii najnowszej (wykład) / Key concepts of contemporary sociolgy (wykład) 2h

dr hab. Marcelina Zuber

 

 

 

 

 

17.15 – 18.45

 

 

Kluczowe koncepcje socjologii najnowszej (konwersatorium) / Key concepts of contemporary sociolgy (tutorial) 10h

dr Dawid Krysiński

start 04.03.2021

koniec 01.04.2021

 

PLAN ZAJĘĆ – SZKOŁA DOKTORSKA KOLEGIUM SOCJOLOGII STUDIA STACJONARNE III Stopnia ROK 2 SEMESTR letni  2020/2021

CLASS PLAN - DOCTORAL SCHOOL COLLEGE OF SOIOLOGY STATIONARY STUDIES III Grade YEAR 2 Summer SEMESTER 2020/2021

 

Godz./ Time frame

WTOREK/Tuesday

ŚRODA/Wednesday

8.00 – 9.30

 

Upowszechnianie wyników badań naukowych / Dissemination of the results of scientific research 10h

Dr Dawid Krysiński

Start 03.03.2021

Koniec 31.03.2021

 

 

 

 

9.45-11.15

 

 

 

 

Methods of qualitative data analysis 30h

dr Łukasz Posłuszny

Start 03.03.2021

Koniec 09.06.2021

11.30-13.00

 

 

The Utopistics in the Age of Anthropocene 10h (tutorial)

 Dr Łukasz Moll

Start 02.03.2021

 

 

15.30 – 17.00

 

Sociological approaches to contemporary social changes (lecture)10 h

dr hab. prof. UWr Iwona Taranowicz

start 21.04.2021

General university classes - information at a later date