wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Kolegia doktorskie WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Socjologia > O Kolegium

image: O Kolegium

 

 

 

 

O Szkole Doktorskiej

Szkoły Doktorskie zostały powołane do życia w drodze reformy szkolnictwa wyższego – tzw. Ustawy 2.0. Ich rolą jest kształcenie doktorantów i przygotowanie ich do uzyskania stopnia doktora.

Na Uniwersytecie Wrocławskim utworzono kolegia Szkół Doktorskich. Nasze Kolegium Doktorskie Socjologii funkcjonuje na Wydziale Nauk Społecznych i prowadzi kształcenie w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne.

O Kolegium Doktorskim Socjologii

Pasjonują cię zjawiska społeczne – zarówno te najbliższe, dziejące się pomiędzy ludźmi i grupami, po te najbardziej złożone, w których główną rolę odgrywają wielkie organizacje, państwa i narody? Chcesz nauczyć się je dostrzegać, badać, rozumieć oraz wyjaśniać? Marzysz o karierze akademickiej w międzynarodowym środowisku?

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii to dobry wybór dla osób, które pasjonuje socjologia i które chcą rozwijać się prowadząc własne badania w tym obszarze. Głównym komponentem tego programu jest prowadzenie przez doktorantów samodzielnych badań, które są podstawą przygotowywanej przez nich rozprawy doktorskiej.

Oprócz tego doktoranci uczestniczą w zajęciach, które rozwijają kompetencje w zakresie metodologii nauki i metodyki badań społecznych, klasycznych i współczesnych koncepcji teoretycznych z obszaru nauk społecznych oraz warsztatu pracy akademickiej. Zajęcia służą poszerzaniu wiedzy i pogłębianiu umiejętności potrzebnych do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej w międzynarodowym środowisku.

Program kształcenia zakłada także promowanie mobilności, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i w ramach uczelni pomiędzy dyscyplinami. Doktoranci mają możliwość wziąć udział w kilkumiesięcznych, zagranicznych stażach badawczych i naukowych. Wszystkie osoby kształcące się w Kolegium otrzymują gwarantowane stypendium.

Kształcenie w Kolegium Doktorskim Socjologii jest przepustką do fascynującej kariery akademickiej, zarówno na stanowiskach badawczych, jak i dydaktycznych. Stopień doktora umożliwia także rozwój kariery poza sektorem nauki, m.in. w instytucjach publicznych, badaniach opinii i rynku, organizacjach pozarządowych, zarządzaniu i innych.

Kogo szukamy?

Kolegium Doktorskie Socjologii poszukuje osób zorientowanych na rozwój kariery akademickiej w międzynarodowym środowisku, otwartych na nowe wyzwania naukowe oraz zdeterminowanych do prowadzenia wysokiej jakości badań w zakresie socjologii i innych nauk społecznych. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim tytułu magistra (lub równoważnego) w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, potwierdzonej, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz ogólnej wiedzy z zakresu socjologii.

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Socjologii dostępny jest w dziale "Program kształcenia".

Zasady rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Socjologii dostępne są w dziale "Rekrutacja".

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr.

Szczegóły dotyczące procesu aplikacji: 

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj.

Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj.

Kontakt: kierowniczka Kolegium Doktorskiego Socjologii - dr hab. prof. UWr Katarzyna Kajdanek, katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl