wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Kolegia doktorskie WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauki o Bezpieczeństwie > Program kształcenia > Program Kolegium

image: Program Kolegium

Program studiów doktorskich na Uniwersytecie Wrocławskim

Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie

Program kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk o Bezpieczeństwie uwzględnia rekomendacje Seminarium Bolońskiego „Doctoral Programmes for the European Knowledge Society”, które odbyło się w 2005 r. W Salzburgu z inicjatywy austriackiego federalnego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury, niemieckiego Federalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Tworząc nowy program kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk o Bezpieczeństwie, kładziemy szczególny nacisk na trzy spośród rekomendacji, które zamierzamy wdrożyć:

 Założenia programu kształcenia w Kolegium Doktorskim Nauk o Bezpieczeństwie

 1. Kształcenie w Kolegium Doktorskim Nauk o Bezpieczeństwie będzie prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 2. Program kształcenia w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie składa się z trzech grup przedmiotów: 

Kursy zostaną wybrane przez doktoranta i jego promotora pracy doktorskiej przed rozpoczęciem semestru, w którym kurs jest prowadzony, z wyjątkiem przedmiotów do wyboru przeprowadzanych w pierwszym semestrze, w którym kursy zostaną wybrane przez doktoranta w porozumieniu z proponowanym opiekunem naukowym.

 1. Doktoranci uczą się i studiują zarówno w ramach zorganizowanych zajęć, jak i aktywności w środowisku naukowym.
 2. W celu osiągnięcia efektów uczenia się przewiduje się także inne obowiązki doktoranta, które zostaną uwzględnione w indywidualnym planie badań przygotowanym w porozumieniu z promotorem i uwzględniającym w szczególności harmonogram przygotowania pracy doktorskiej oraz takie elementy jak: 
 1. Indywidualny plan badań zostanie przedstawiony przez doktoranta w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia nauki trzyosobowej komisji powołanej przez kierownika Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie spośród członków Rady Dyscypliny odpowiedzialnej za nauki o bezpieczeństwie.
 2. Doktorant jest zobowiązany do uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, takich jak seminaria wydziałowe, seminaria instytutowe, konferencje naukowe, sympozja, zjazdy i wykłady gościnne, po uzgodnieniu udziału w programie z kierownikiem Kolegium Doktorskiego i promotorem.
 3. Osiągnięcie efektów uczenia się można również potwierdzić na podstawie zajęć ukończonych w innych kolegiach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i na innych uczelniach zarówno w Polsce (np. W ramach programu MOST), jak i za granicą (np. W zakresie programu ERASMUS +).
 4. Doktorant jest zobowiązany do odbycia stażu zawodowego w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego. 
 1. Doktorant jest zobowiązany do odbywania dyżurów konsultacyjnych. Szczegółowe zasady realizacji i wymiaru obowiązku dyżurów konsultacyjnych określone są w odrębnych przepisach.
 2. Doktorant jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych uniwersytetu i jednostki, w której otrzymał wykształcenie w ramach Doktoratu.
 3. Doktorant może być w szczególności zobowiązany do uczestnictwa w przygotowaniu zorganizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych oraz pomocy w przeprowadzaniu egzaminów. Taki obowiązek powinien zostać nałożony w porozumieniu z doktorantem. 
 4. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

 Program 

1 rok, 1 semestr                        

Kierunek

Rodzaj kursu

Format kursu

Rodzaj oceny

Liczba godzin

Seminarium doktoranckie z promotorem

NB

Seminarium

Ostateczne zaliczenie

6

Przygotowanie projektu badawczego (I)

NB

Seminarium

Ocena końcowa

14

Myślenie strategiczne w naukach o bezpieczeństwie (wykład I)

NB

Wykład

Ostateczne zaliczenie

10

Teorie konfliktu (wykład II)

NB

Wykład

Ocena końcowa

10

Ogólna metodologia 

OU

Wykład

Egzamin

30

Logika lub ontologia i epistemologia (opcjonalnie, 1 z 2)

ZW

Instruktaż

Ocena końcowa

14

Pisanie tekstów akademickich

ZW

Warsztat

Ostateczne zaliczenie

10

Polski dla obcokrajowców

OU

Instrukcja klasowa

Ocena końcowa

(30)

Razem

94 (124)

Skróty:

OU - kurs oferowany na poziomie uniwersyteckim

ZW - kurs oferowany w ramach kolegiów na wydziale

NB - kurs oferowany przez Kolegium Doktorskie Nauk o Bezpieczeństwie 

 

1. rok, 2. semestr 

Kierunek

Rodzaj kursu

Format kursu

Rodzaj oceny

Liczba godzin

Seminarium doktoranckie z promotorem

NB

Seminarium

Ostateczne zaliczenie

6

Projekt badawczy (II)

NB

Seminarium

Ocena końcowa

14

Kultura bezpieczeństwa

NB

Wykład

Ostateczne zaliczenie

10

Bezpieczeństwo personalne a strukturalne

NB

Wykład

Ocena końcowa

10

Pozyskiwanie środków na badania naukowe i zarządzanie projektami badawczymi 

ZW

Warsztat

Ostateczne zaliczenie

14

Metodyka badań społecznych lub metody badawcze w naukach o bezpieczeństwie

(opcjonalnie 1 na 2)

ZW

Warsztat

Ocena końcowa

14

Dydaktyka w szkole wyższej

OU

Warsztat

Ostateczne zaliczenie

30

Polski dla obcokrajowców

OU

Instrukcja klasowa

Egzamin

(30)

Razem

98 (128)

 Zasady zaliczania roku I (semestr 1-2):

2. rok, 3. semestr 

Kierunek

Rodzaj kursu

Format kursu

Rodzaj oceny

Liczba godzin

Seminarium doktoranckie z promotorem

NB

Seminarium

Ostateczne zaliczenie

6

Wykład monograficzny lub konwersatorium do wyboru (wykład I)

NB

Wykład

Ostateczne zaliczenie

10

Wykład monograficzny lub konwersatorium do wyboru (wykład II)

NB

Wykład

Ocena końcowa

10

Metody analizy danych ilościowych lub metody analizy tekstu (I) (opcjonalnie 1 z 2)

ZW

Warsztat

Ocena końcowa

30

Etyka badań naukowych

OU

Instruktaż

Ostateczne zaliczenie

10

Razem

66

 

2. rok, 4. semestr 

Kierunek

Rodzaj kursu

Format kursu

Rodzaj oceny

Liczba godzin

Seminarium doktoranckie z promotorem

NB

Seminarium

Ostateczne zaliczenie

6

Wykład monograficzny lub konwersatorium do wyboru (wykład III)

NB

Wykład

Ostateczne zaliczenie

10

Wykład monograficzny lub konwersatorium do wyboru (wykład IV)

NB

Wykład

Ocena końcowa

10

Metody analizy danych jakościowych lub metody analizy tekstu (II) (opcjonalnie 1 z 2)

ZW

Warsztat

Ocena końcowa

30

Upowszechnianie wyników badań naukowych lub Współpraca nauki z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym (opcjonalnie 1 z 2)

ZW

Warsztat

Ostateczne zaliczenie

10

Prawne podstawy badań naukowych lub prawo autorskie w pracach naukowych (opcjonalnie 1 z 2)

OU

 

Wykład

Ostateczne zaliczenie

6

Razem

72

 Uwaga:

Zasady zaliczania roku II (semestr 3-4): 

 

3. - 4. rok, 5. - 8. semestr 

Kierunek

Rodzaj kursu

Format kursu

Rodzaj oceny

Liczba godzin

Seminarium doktoranckie z promotorem

NB

seminarium

Ostateczne zaliczenie

6 godzin w semestrze

Razem

24

Zasady zaliczania roku III i IV (semestr 5-8): 

Program doktorski ogółem: 354 godzin

 (414 godzin dla obcokrajowców, w tym kurs języka polskiego)

 

2., 3. i 4. rok 

Kierunek

Rodzaj kursu

Formularz kursu

Rodzaj oceny

Liczba godzin

Praktyka dydaktyczna

NB

Praktyka

Ostateczne zaliczenie

nie mniej niż 15 godzin podczas całego programu i nie więcej niż 60 godzin rocznie

 Staż dydaktyczny ogółem: 15-180 godzin