wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Kolegia doktorskie WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Filozofia > Rekrutacja

image: Rekrutacja

 

 

WYNIKI REKRUTACJI

Lista zakwalifikowanych kandydatów (obywatele polscy)

 

Zasady rekrutacji

***

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin elektronicznej rejestracji: 15 maja 2020 r. - 01 września 2020 r. na stronie rekrutacyjnej

Termin i miejsce składania dokumentów: do 08 września 2020 r., ul. Koszarowa 3/20, pok. 35, 51-149 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu: 15 września 2020 r. od godz. 9:00, ul. Koszarowa 3/20 (budynek Instytutów Filozofii i Socjologii), sala 104, 51-149 Wrocław

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 16 września 2020 r.

Opłata rekrutacyjna wynosi 150 PLN.

Rekrutację do Kolegium Doktorskiego regulują

Uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczynającej kształcenie w roku  akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji
procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2020/2021