wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Kolegia doktorskie WNS

Znajdujesz się w: Strona główna > Socjologia > Aktualności > Ocena śródokresowa doktorantów

Ocena śródokresowa doktorantów

[Eng below]

Wrocław, 9.05.2022r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/202 Dziekana WNS z dn. 11.04.2022 zostały powołane dwie komisje do oceny śródokresowej słuchaczy Kolegium Doktorskiego Socjologii.

1. Dla doktorantów zajmujących się badaniami związanymi z problematyką problemów społecznych, pracy, migracji powołano komisję w składzie: dr hab. Iwona Taranowicz, UWr (przewodnicząca), dr hab. Paula Pustułka, prof. SWPS, dr hab. Barbara Pabjan.

dla słuchaczy:

Środa, 22.06.2022r. godz. 9.00 s. 203

 

2. Dla doktorantów zajmujących się badaniami związanymi z problematyką kultury, zmiany społecznej i tożsamości powołano komisję w składzie: dr hab. Natalia Niedźwiecka – Iwańczak (przewodnicząca), dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW, dr hab. Marcin Dębicki, prof. UWr.

dla słuchaczy:

Czwartek, 23.06.2022r. godz. 13.15 s. 203

 

[Eng]

In accordance with the Order No. 10/202 of the Dean of WNS dated 11.04.2022, two committees have been appointed for the mid-term evaluation of students of the Doctoral College of Sociology.

1. For PhD students dealing with research related to social problems, work, migration, a committee was appointed: Iwona Taranowicz, PhD, UWr (chairperson), Paula Pustułka, PhD, SWPS professor, Barbara Pabjan, PhD.

for the audience:

- Yushawu Abubakari: "The Cybercrime as an Organized Field: The Sociological Insight into the Online Romance Scam Industry in Ghana"

- Konul Jafarova: "Meritocracy and migration in semi peripheries: occupational careers of migrants from Azerbaijan and Georgia in Poland"

- Vusal Khalilov: "Immigrants in European Gig Economy: Case of Delivery Riders in Platform-mediated Companies Operating in Big Urban Centres of Poland."

Wednesday, 22.06.2022 9.00 a.m. room 203

 

2. For PhD students dealing with research related to the issues of culture, social change and identity, a commission was appointed: dr hab. Natalia Niedźwiecka - Iwańczak (chairperson), dr hab. Sławomir Łodziński, prof. UW, dr hab. Marcin Dębicki, prof. UWr.

for the audience:

- Emre Alptekin: "Musicking as a Tool of Cross-cultural Adaptation".

- Cornelia Nyadroh: "Creating the change: female parliamentarians and social capital in the North and South of Ghana."

Thursday, 23.06.2022r.; 1:15 p.m. room 203